Milbert's Tortoiseshell ( Aglais milberti )
 
<< Previous             Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Nymphalinae                Next >>
 
French common name: Petite vanesse
 
Charleston Lake Provincial Park,ON   06/04/2012
 
 
  Marathon Trail  Kanata, ON  08/06/2010
  
 
Gatineau Park, QC  22/07/2010 
 
 
Mer Bleue   Ottawa,ON   07/06/2010